UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Människokroppens struktur och funktion  2021-08-17
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2021-04-08
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Människokroppens struktur och funktion  2021-04-08
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2021-01-16
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Människokroppens struktur och funktion  2021-01-16
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2020-10-09
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Dugga  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2020-11-15
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Omdugga  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2020-11-21
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Människokroppens struktur och funktion  2020-10-09
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Dugga  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Människokroppens struktur och funktion  2020-11-15
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Omdugga  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Människokroppens struktur och funktion  2020-11-21
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Naturvård för miljövetare  2020-10-30
Kurs: 1BG625 - Naturvård för miljövetare  Institution: Institutionen för biologisk grundutbildning  Typ: Tentamen  Lärare: Karin Bengtsson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Introduktion till kvalitetsteknik för ingenjörer  2020-11-09
Kurs: 1TG238 - Introduktion till kvalitetsteknik för...  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare: Gunnar Dahlin  Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Kvalitetsteknik  2020-11-09
Kurs: 1TG285 - Kvalitetsteknik  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: AnnaKarin Kriström

Grundkurs i företagsfinansiering  2020-11-06
Kurs: 2FE997 - Grundkurs i företagsfinansiering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Adri de Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström