UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Ekonomisk kalkylering  2022-06-01
Kurs: 2FE945 - Ekonomisk kalkylering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Martin Abrahamson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Vindresursbedömning  2022-05-25
Kurs: 1GV186 - Vindresursbedömning  Institution: Institutionen för geovetenskaper  Typ: Omtentamen  Lärare: Stefan Ivanell  Studieadministratör: Ylva Anderberg

Statistisk kvalitetsstyrning  2022-06-09
Kurs: 1TG286 - Statistisk kvalitetsstyrning  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Omtentamen  Lärare: Göran Gustafsson  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs  2022-04-29
Kurs: 2JS903 - Rätt och socialt arbete -...  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Annika Rejmer  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Arkitektur och designmönster  2022-05-18
Kurs: 2IS226 - Arkitektur och designmönster  Institution: Institutionen för informatik och media  Typ: Omtentamen  Lärare: Martin Goblirsch  Studieadministratör: Ylva Anderberg

Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys  2022-05-28
Kurs: 2FE944 - Affärsredovisning med tillämpad...  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Arne Sjöblom  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Försöksplanering  2022-05-31
Kurs: 1TG288 - Försöksplanering  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Konstruktionsmaterial och industriell tillverkning  2022-04-25
Kurs: 1TG301 - Konstruktionsmaterial och industriell...  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare: Francesco D'Elia  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  2022-02-26
Kurs: 4PE010 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Anneli Dyrvold  Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6  2022-04-23
Kurs: 4PE044 - Matematik II för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Tomas Persson  Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3  2022-04-23
Kurs: 4PE045 - Matematik II för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik III, grundlärare F-3  2022-04-14
Kurs: 4PE262 - Matematik III, grundlärare F-3  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Johan Prytz  Studieadministratör: Marie du Rietz

Språk och kommunikation, förskollärare  2022-04-02
Kurs: 4PE155 - Språk och kommunikation, förskollärare  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Petra Gäreskog  Studieadministratör: Cecilia Howe

Människokroppens struktur och funktion  2022-04-07
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Omdugga  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Människokroppens struktur och funktion  2022-04-02
Kurs: 3MC127 - Människokroppens struktur och funktion  Institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren