UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  2023-02-25
Kurs: 4PE010 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Anneli Dyrvold  Administratör: Marie du Rietz

Grundkurs i marknadsföring 1  2023-03-10
Kurs: 2FE946 - Grundkurs i marknadsföring 1  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Anna-Carin Nordvall  Administratör: Maria Petersen Enström

Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3  2023-02-25
Kurs: 4PE042 - Svenska II i förskoleklass och...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Helena Skogström  Studieadministratör: Marie du Rietz

Databaser 1  2023-02-25
Kurs: 2IS222 - Databaser 1  Institution: Institutionen för informatik och media  Typ: Omtentamen  Lärare: Maritha Dahlin  Studieadministratör: Marie du Rietz

Industriell ekonomi  2022-03-08
Kurs: 1TG307 - Industriell ekonomi  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare: Simon Ekelund  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Grundkurs i marknadsföring 1  2023-02-16
Kurs: 2FE946 - Grundkurs i marknadsföring 1  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Anna-Carin Nordvall  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Projekt och ledning  2023-02-04
Kurs: 1TG283 - Projekt och ledning  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Omtentamen  Lärare: Mia Ljungblom  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Introduktion till industriell utveckling  2023-02-04
Kurs: 1TG298 - Introduktion till industriell utveckling  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Omtentamen  Lärare: Göran Gustafsson  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan  2023-01-12
Kurs: 4PE241 - Svenska som andraspråk och...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Véronique Simon  Studieadministratör: Cecilia Howe

Moment 1: skriftligt prov.  2023-01-28
Kurs: 1TG285 - Kvalitetsteknik  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Omtentamen  Lärare: Gunnar Dahlin  Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Energi och system  2023-01-11
Kurs: 1GV164 - Energi och system  Institution: Institutionen för geovetenskaper  Typ: Tentamen  Lärare: Simon Davidsson-Kurland  Studieadministratör: Ylva Anderberg

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3  2023-01-13
Kurs: 4PE011 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Synnöve Carlsson  Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  2023-01-13
Kurs: 4PE010 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Anneli Dyrvold  Studieadministratör: Marie du Rietz

Analys och utveckling av logistiska system  2023-01-13
Kurs: 1TG311 - Analys och utveckling av logistiska system  Institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3  2023-01-12
Kurs: 4PE042 - Svenska II i förskoleklass och...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Helena Skogström  Studieadministratör: Marie du Rietz