UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Grundkurs i marknadsföring 1  2020-02-19
Kurs: 2FE946 - Grundkurs i marknadsföring 1  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Anna-Carin Nordvall  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3  2020-02-01
Kurs: 4PE042 - Svenska II i förskoleklass och...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete  2020-01-31
Kurs: 2SG003 - Välfärdsrättsliga verktyg i socialt...  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Susanne Björk  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Juridiskt grundår  2020-01-15
Kurs: 2JF071 - Juridiskt grundår  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Olof Wilske  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Beslutsfattande - individen och organisationen  2020-02-07
Kurs: 2FE976 - Beslutsfattande - individen och...  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  2020-01-16
Kurs: 4PE010 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Examination SOC12  2020-01-25
Kurs: 2SG001 - Introduktion till socialt arbete  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Anne-Lie Vainik  Studieadministratör: Josefina Ahlvin

Produktionsledning med lean  2020-01-15
Kurs: 1TG290 - Produktionsledning med lean  Institution: Institutionen för teknikvetenskaper  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Mångfald och lärande för grundlärare  2020-01-11
Kurs: 4PE094 - Mångfald och lärande för grundlärare  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Arkitektur och designmönster  2020-01-14
Kurs: 2IS226 - Arkitektur och designmönster  Institution: Institutionen för informatik och media  Typ: Tentamen  Lärare: Martin Goblirsch  Studieadministratör: Marie du Rietz

Lärande och utveckling med inriktning mot förskolan  2020-01-25
Kurs: 4PE005 - Lärande och utveckling med inriktning...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Erika Sandström  Studieadministratör: Marie du Rietz

Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6  2020-01-25
Kurs: 4PE184 - Utbildningens framväxt och villkor,...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Erika Sandström  Studieadministratör: Marie du Rietz

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys  2020-01-16
Kurs: 2FE995 - Ekonomistyrning med tillämpad...  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Mathias Cöster  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3  2020-01-16
Kurs: 4PE011 - Matematik I för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Energi och system  2020-01-15
Kurs: 1GV164 - Energi och system  Institution: Institutionen för geovetenskaper  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Ylva Anderberg