UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Kvalitetsteknik  2019-11-11
Kurs: 1TG285 - Kvalitetsteknik  Institution: Institutionen för teknikvetenskaper  Typ: Tentamen  Lärare: Gunnar Dahlin  Administratör: Katarina Werner-Hallgren

Botanisk systematik, morfologi och evolution  2019-11-01
Kurs: 1BG603 - Botanisk systematik, morfologi och...  Institution: Institutionen för biologisk grundutbildning  Typ: Tentamen  Lärare: Bertil Ståhl  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Grundkurs i företagsfinansiering  2019-10-30
Kurs: 2FE997 - Grundkurs i företagsfinansiering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Adri De Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Språk och kommunikation, förskollärare  2019-09-25
Kurs: 4PE155 - Språk och kommunikation, förskollärare  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Ulrika Serrander  Studieadministratör: Cecilia Howe

Byggnadsfysik  2019-10-04
Kurs: 5KV731 - Byggnadsvetenskap  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Magnus Wessberg  Studieadministratör: Carina Dahlström

Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete  2019-10-04
Kurs: 2SG003 - Välfärdsrättsliga verktyg i socialt...  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation  2019-10-03
Kurs: 4PE076 - Yngre barns livsvillkor, aktörskap och...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Cecilia Howe

Matematik i förskolan  2019-10-01
Kurs: 4PE040 - Matematik i förskolan  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Gabriella Gejard  Studieadministratör: Cecilia Howe

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2019-10-11
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Dugga  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare  2019-10-11
Kurs: 4PE055 - Utbildningens framväxt och villkor med...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare: Janne Holmén  Studieadministratör: Marie du Rietz

Grundläggande materiallära  2019-09-20
Kurs: 5KV731 - Byggnadsvetenskap  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Magnus Wessberg  Studieadministratör: Carina Dahlström

Lärande och utveckling, grundlärare 4-6  2019-09-19
Kurs: 4PE182 - Lärande och utveckling, grundlärare 4-6  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Tomas Persson  Studieadministratör: Marie du Rietz

Lärande och utveckling, grundlärare F-3  2019-09-19
Kurs: 4PE183 - Lärande och utveckling, grundlärare F-3  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare: Eva Lundqvist  Studieadministratör: Marie du Rietz

Ekonomisk kalkylering  2019-08-30
Kurs: 2FE945 - Ekonomisk kalkylering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Adri De Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Kvalitetsteknik  2019-09-30
Kurs: 1TG285 - Kvalitetsteknik  Institution: Institutionen för teknikvetenskaper  Typ: Dugga  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren