UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Engelska för grundlärare, årskurs 4-6  2019-05-29
Kurs: 5EN209 - Engelska för grundlärare, årskurs 4-6  Institution: Engelska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Engelska för grundlärare, årskurs F-3  2019-05-29
Kurs: 5EN218 - Engelska för grundlärare, årskurs F-3  Institution: Engelska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Engelska för grundlärare, årskurs F-3  2019-06-05
Kurs: 5EN218 - Engelska för grundlärare, årskurs F-3  Institution: Engelska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Energi och system  2019-06-12
Kurs: 1GV164 - Energi och system  Institution: Institutionen för geovetenskaper  Typ: Omtentamen  Lärare: Karl Nilsson  Studieadministratör: Ylva Anderberg

Ledarskap för grundlärare  2019-06-07
Kurs: 4PE056 - Ledarskap för grundlärare  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Beräkningsvetenskap I  2019-05-29
Kurs: 1TD393 - Beräkningsvetenskap I  Institution: Institutionen för informationsteknologi  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Adam Liljegren

Miljöövervakning och GIS  2019-05-17
Kurs: 1BG627 - Miljöövervakning och GIS  Institution: Institutionen för biologisk grundutbildning  Typ: Tentamen  Lärare: Karin Bengtsson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Ekonomisk kalkylering  2019-05-08
Kurs: 2FE945 - Ekonomisk kalkylering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Adri de Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Grundkurs i retorik  2019-05-31
Kurs: 5LV210 - Grundkurs i retorik  Institution: Litteraturvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Göran Waltå  Studieadministratör: Carina Dahlström

Teknisk-antikvarisk byggprocess  2019-04-25
Kurs: 5KV787 - Teknisk-antikvarisk byggprocess  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Mia Greijer  Studieadministratör: Carina Dahlström

Teknisk-antikvarisk byggprocess  2019-05-23
Kurs: 5KV787 - Teknisk-antikvarisk byggprocess  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Mia Greijer  Studieadministratör: Carina Dahlström

Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning  2019-05-23
Kurs: 5KV786 - Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Mia Greijer  Studieadministratör: Carina Dahlström

Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning  2019-04-25
Kurs: 5KV786 - Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning  Institution: Konstvetenskapliga institutionen  Typ: Tentamen  Lärare: Mia Greijer  Studieadministratör: Carina Dahlström

Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys  2019-05-20
Kurs: 2FE944 - Affärsredovisning med tillämpad...  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Mathias Cöster  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Grundkurs i företagsfinansiering  2019-04-27
Kurs: 2FE997 - Grundkurs i företagsfinansiering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Adrii De Ridder  Studieadministratör: Josefina Ahlvin