UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

Connection failed!
08001: [IBM][CLI Driver] SQL30081N A communication error has been detected. Communication protocol being used: "TCP/IP". Communication API being used: "SOCKETS". Location where the error was detected: "127.0.0.1". Communication function detecting the error: "connect". Protocol specific error code(s): "111", "*", "*". SQLSTATE=08001 SQLCODE=-30081
Ekonomisk kalkylering  2020-05-29
Kurs: 2FE945 - Ekonomisk kalkylering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Adri De Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6  2020-04-25
Kurs: 4PE044 - Matematik II för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Grundkurs i företagsfinansiering  2020-05-25
Kurs: 2FE997 - Grundkurs i företagsfinansiering  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Adri De Ridder  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Miljö och klimat i förändring  2020-02-28
Kurs: 1GV172 - Miljö och klimat i förändring  Institution: Institutionen för geovetenskaper  Typ: Tentamen  Lärare: Roger herbert  Studieadministratör: Ylva Anderberg

Miljö- och förvaltningsrätt  2020-02-28
Kurs: 1BG628 - Miljö- och förvaltningsrätt  Institution: Institutionen för biologisk grundutbildning  Typ: Tentamen  Lärare: Gunilla Högberg Björck  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare  2020-02-28
Kurs: 2KU104 - Miljö- och förvaltningsrätt för...  Institution: Kulturgeografiska institutionen  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6  2020-03-11
Kurs: 4PE044 - Matematik II för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3  2020-03-11
Kurs: 4PE045 - Matematik II för grundlärarprogrammet...  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Cecilia Howe

Ledarskap i förskolan  2020-02-20
Kurs: 4PE222 - Ledarskap i förskolan  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Cecilia Howe

Ledarskap, grundlärare 4-6  2020-02-21
Kurs: 4PE197 - Ledarskap, grundlärare 4-6  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Ledarskap, grundlärare F-3  2020-02-21
Kurs: 4PE196 - Ledarskap, grundlärare F-3  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

Mångfald och lärande i förskolan  2020-03-07
Kurs: 4PE077 - Mångfald och lärande i förskolan  Institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Cecilia Howe

Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete  2020-03-07
Kurs: 2SG003 - Välfärdsrättsliga verktyg i socialt...  Institution: Juridiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Susanne Björk  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Grundkurs i marknadsföring 1  2020-03-12
Kurs: 2FE946 - Grundkurs i marknadsföring 1  Institution: Företagsekonomiska institutionen  Typ: Omtentamen  Lärare: Anna-Carin Nordwall  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

Hälsa och förebyggande av ohälsa I  2020-02-28
Kurs: 3SJ150 - Hälsa och förebyggande av ohälsa I  Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Typ: Dugga  Lärare:   Studieadministratör: Katarina Werner-Hallgren