UU

Rättade tentamina

In English

 

Nedanstående tentor är nu rättade och finns för avhämtning i Campus Gotlands reception. Nyinkomna tentor markeras med grön färg. Medtag legitimation när du ska hämta din tenta.

Uthämtning av tentamen i original medför att det kan bli svårare att ompröva betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen. Betyg kan inte överklagas men de kan omprövas pga nya omständigheter om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Omrättning eller ombedömning av redan bedömda svar görs alltså inte utan endast rättning av uppenbara fel såsom felaktig poängsummering.  

  2019-08-28
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Mathias Cöster  Administratör: Maria Petersen Enström

  2019-08-28
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Mathias Cöster  Administratör: Maria Petersen Enström

  2019-08-27
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare: Karin Bengtsson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

  2019-08-28
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Karin Bengtsson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

  2019-08-21
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-08-28
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-08-27
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Birgit Pauksztat  Studieadministratör: Maria Petersen Enström

  2019-08-16
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-05-25
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Peter Bernhardsson  Studieadministratör: Cecilia Howe

  2019-05-29
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-05-29
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-06-05
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-06-12
Kurs: -   Institution:   Typ: Omtentamen  Lärare: Karl Nilsson  Studieadministratör: Ylva Anderberg

  2019-06-07
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare:   Studieadministratör: Marie du Rietz

  2019-05-17
Kurs: -   Institution:   Typ: Tentamen  Lärare: Karin Bengtsson  Studieadministratör: Maria Petersen Enström